Let’s check out Round 1 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 1 Detailed Results & VODs

FL vs EK

TEAM FLASH vs ESPORTS KINGDOM [Vòng 1][06.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

FL vs EK Game 1 MVP

FL vs EK Game 2 MVP

Arena of Glory Winter 2018 Round 1 Detailed Results & VODs

SGP vs BOX

SAIGON PHANTOM vs BOX GAMING [Vòng 1][06.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

SGP vs BOX Game 1 MVP

SGP vs BOX Game 2 MVP

SGP vs BOX Game 3 MVP

Arena of Glory Winter 2018 Round 1 Detailed Results & VODs

ADN vs AA

HONOR ADONIS vs TAMAGO AA [Vòng 1][07.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

ADN vs AA Game 1 MVP

ADN vs AA Game 2 MVP

Arena of Glory Winter 2018 Round 1 Detailed Results & VODs

OCS vs TTN

OVERCLOCKERS vs TEAM THÁI NGUYÊN [Vòng 1][07.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

OCS vs TTN Game 1 MVP

OCS vs TTN Game 2 MVP