Arena of Glory Winter 2018 Round 2 Detailed Results & VODs


Let’s check out Round 2 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 2 Detailed Results & VODs

EK vs AA

ESPORTS KINGDOM vs TAMAGO AA [Vòng 2][08.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

EK vs AA Game 1 MVP

EK vs AA Game 2 MVP

EK vs AA Game 3 MVP

Arena of Glory Winter 2018 Round 2 Detailed Results & VODs

BOX vs OCS

BOX GAMING vs OVERCLOCKERS [Vòng 2][08.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

BOX vs OCS Game 1 MVP

BOX vs OCS Game 2 MVP

Arena of Glory Winter 2018 Round 2 Detailed Results & VODs

TTN vs SGP

TEAM THÁI NGUYÊN vs SAIGON PHANTOM [Vòng 2][09.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2018

TTN vs SGP Game 1 MVP

TTN vs SGP Game 2 MVP

Arena of Glory Winter 2018 Round 2 Detailed Results & VODs

FL vs ADN

TEAM FLASH vs HONOR ADONIS [Vòng 2][09.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

FL vs ADN Game 1 MVP

FL vs ADN Game 2 MVP

FL vs ADN Game 3 MVP