Let’s check out Round 3 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 3 Detailed Results & VODs

FL 2-1 OCS

TEAM FLASH vs OVERCLOCKERS [Vòng 3][15.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 3 Detailed Results & VODs

ADN 2-1 SGP

HONOR ADONIS vs SAIGON PHANTOM [Vòng 3][15.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 3 Detailed Results & VODs

EK 2-0 TTN

ESPORTS KINGDOM vs TEAM THÁI NGUYÊN [Vòng 3][16.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 3 Detailed Results & VODs

AA 0-2 BOX

TAMAGO AA vs BOX GAMING [Vòng 3][16.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018