Let’s check out Round 10 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 10 Detailed Results & VODs

AA 0-2 OCS

TAMAGO AA vs OVERCLOCKERS [Vòng 10][10.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 10 Detailed Results & VODs

BOX 0-2 EK

BOX GAMING vs ESPORTS KINGDOM [Vòng 10][10.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 10 Detailed Results & VODs

ADN 2-0 TTN

HONOR ADONIS vs TEAM THAINGUYEN [Vòng 10][11.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 10 Detailed Results & VODs

SP 0-2 FL

SWING PHANTOM vs TEAM FLASH [Vòng 10][11.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018