Let’s check out Round 11 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 11 Detailed Results & VODs

EK 1-2 ADN

ESPORTS KINGDOM vs HONOR ADONIS [Vòng 11][13.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 11 Detailed Results & VODs

BOX 1-2 FL

BOX GAMING vs TEAM FLASH [Vòng 11][13.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 11 Detailed Results & VODs

SP 1-2 OCS

SWING PHANTOM vs OVERLOCKERS [Vòng 11][15.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 11 Detailed Results & VODs

TTN 0-2 AA

TEAM THAINGUYEN vs TAMAGO AA [Vòng 11][15.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018