Let’s check out Round 12 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 12 Detailed Results & VODs

AA 2-0 EK

TAMAGO AA vs ESPORTS KINGDOM [Vòng 12][17.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 12 Detailed Results & VODs

OCS 2-1 BOX

OVERCLOCKERS vs BOX GAMING [Vòng 12][17.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 12 Detailed Results & VODs

SP vs TTN

SWING PHANTOM vs TEAM THAINGUYEN [Vòng 12][18.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 12 Detailed Results & VODs

ADN vs FL

HONOR ADONIS vs TEAM FLASH [Vòng 12][18.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018