Let’s check out Round 13 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 13 Detailed Results & VODs

OCS 0-2 FL

OVERCLOCKERS vs TEAM FLASH [Vòng 13][19.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 13 Detailed Results & VODs

SP 2-0 ADN

SWING PHANTOM vs HONOR ADONIS [Vòng 13][19.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 13 Detailed Results & VODs

TTN 0-2 EK

TEAM THAINGUYEN vs ESPORTS KINGDOM [Vòng 13][22.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 13 Detailed Results & VODs

BOX 2-0 AA

BOX GAMING vs TAMAGO AA [Vòng 13][22.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018