Arena of Glory Winter 2018 Round 4 Detailed Results & VODs


Let’s check out Round 4 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 4 Detailed Results & VODs

EK 1-2 SGP

ESPORTS KINGDOM vs SAIGON PHANTOM [Vòng 4][19.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 4 Detailed Results & VODs

AA 0-2 FL

TAMAGO AA vs TEAM FLASH [Vòng 4][19.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 4 Detailed Results & VODs

ADN 1-2 OCS

HONOR ADONIS vs OVERCLOCKERS [Vòng 4][20.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 4 Detailed Results & VODs

TTN 0-2 BOX

TEAM THAINGUYEN vs BOX GAMING [Vòng 4][20.09.2018] – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018