Let’s check out Round 5 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 5 Detailed Results & VODs

EK 0-2 BOX

ESPORTS KINGDOM vs BOX GAMING [Vòng 5][22.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 5 Detailed Results & VODs

FL 2-0 SGP

TEAM FLASH vs SAIGON PHANTOM[Vòng 5][22.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 5 Detailed Results & VODs

OCS 2-0 AA

OVERCLOCKERS vs TAMAGOAA [Vòng 5][23.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 5 Detailed Results & VODs

TTN 0-2 ADN

TEAM THAINGUYEN vs HONOR ADONIS [Vòng 5][23.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018