Let’s check out Round 6 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 6 Detailed Results & VODs

SGP 2-1 AA

SAIGON PHAMTOM vs TAMAGO AA [Vòng 6][26.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 6 Detailed Results & VODs

ADN 2-0 BOX

HONOR ADONIS vs BOX GAMING [Vòng 6][26.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 6 Detailed Results & VODs

EK 1-2 OCS

ESPORTS KINGDOM vs OVERCLOCKERS [Vòng 6][27.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 6 Detailed Results & VODs

FL 2-0 TTN

TEAM FLASH vs TEAM THAINGUYEN [Vòng 6][27.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018