Let’s check out Round 7 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 7 Detailed Results & VODs

AA 2-0 TTN

TAMAGO AA vs TEAM THAINGUYEN [Vòng 7][28.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 7 Detailed Results & VODs

OCS 2-1 SGP

OVERCLOCKERS vs SAIGON PHANTOM [Vòng 7][28.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 7 Detailed Results & VODs

ADN 2-1 EK

HONOR ADONIS vs ESPORTS KINGDOM [Vòng 7][30.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 7 Detailed Results & VODs

FL 2-0 BOX

TEAM FLASH vs BOX GAMING [Vòng 7][30.09.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018