Let’s check out Round 8 detailed results and VODs of the Vietnamese league Arena of Glory Winter 2018 matches.

Arena of Glory Winter 2018 Round 8 Detailed Results & VODs

OCS 0-2 EK

OVERCLOCKERS vs ESPORTS KINGDOM [Vòng 8][03.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 8 Detailed Results & VODs

AA 0-2 SP

TAMAGO AA vs SWING PHANTOM [Vòng 8][03.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 8 Detailed Results & VODs

TTN 2-1 FL

TEAM THAINGUYEN vs TEAM FLASH [Vòng 8][04.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018

Arena of Glory Winter 2018 Round 8 Detailed Results & VODs

BOX 2-1 ADN

BOX GAMING vs HONOR ADONIS [Vòng 8][04.10.2018] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018